Tải Hình học 12

Hình học 12

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Chương I Khối đa diện
    Bài 1 Khái niệm về khối đa diện
    I- Khối lặng trụ và khối chóp
    II- Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện
    III- Hai đa diện bằng nhau
    IV- Phân chia và lắp ghép các khối đa diện
    Bài tập
    Bài đọc thêm. Định nghĩa đa diện và khối đa diện
    Bài 2 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
    I- Khối đa diện lồi
    II- Khối đa diện đều
    Bài tập
    Bài đọc thêm. Hình đa diện đều
    Bài 3 Khái niệm về thể tích của khối đa diện
    I- Khái niệm về thể tích khối đa diện
    II- Thể tích khối lăng trụ
    III- Thể tích khối chóp
    Bài tập
    Ôn tập chương I
    Câu hỏi trắc nghiệm chương I
Chương II Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
    Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay
    I- Sự tạo thành mặt tròn xoay
    II- Mặt tròn xoay
    III- Mặt trụ tròn xoay
    Bài tập
    Bài 2 Mặt cầu
    I- Mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt cầu
    II- Giao của mặt cầu và mặt phẳng
    III- Giao của mặt cầu với đường thẳng. Tiếp tuyến mặt cầu
    IV- Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu
    Bài tập
    Ôn tập chương I
    Câu hỏi trắc nghiệm chương II
    Bài đọc thêm : Những vấn đề liên quan đến kính tuyến, vĩ tuyến của Trái Đất
Chương III Phương pháp tọa độ trong không gian
    Bài 1 Hệ tọa độ trong không gian
    I- Tọa độ của điểm và của vectơ
    II- Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ
    III- Tích vô hướng
    IV- Phương trình mặt cầu
    Bài tập
    Bài 2 Phương trình mặt phẳng
    I- Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
    II- Phương trình tổng quát của mặt phẳng
    III- Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc
    IV- Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
    Bài tập
    Bài 3 Phương trình đường thẳng trong không gian
    I- Phương trình tham số của đường thẳng
    II- Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau
    Bài tập
    Ôn tập chương III
    Câu hỏi trắc nghiệm chương III
    Bài đọc thêm : Chùm mặt phẳng
    Ôn tập cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
113 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12