Tải Hóa học 12

Hóa học 12

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Chương 1 Este - Lipit
    Bài 1 Este
    Bài 2 Lipit
    Bài 3 Khái niệm về xà phòng và hợp chất giặt rửa tổng hợp
    Bài 4 Luyện tập: Este và chất béo
Chương 6 Kim loại kiềm, kim loại thổ, nhôm
    Bài 25 Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
    Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
    Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm
    Bài 28 Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
    Bài 29 Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
    Bài 30 Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
Chương 7 Sắt và một số kim loại quan trọng
    Bài 31 Sắt
    Bài 32 Hợp chất của sắt
    Bài 33 Hợp kim của sắt
    Bài 34 Crom và hợp chất của crom
    Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng
    Bài 36 Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
    Bài 37 Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
    Bài 38 Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
    Bài 39 Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, đồng
Chương 9 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
    Bài 43 Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
    Bài 44 Hóa học và vấn đề xã hội
    Bài 45 Hóa học và vấn đề môi trường
Chương 2 Glucozơ
    Bài 5 Glucozơ
    Bài 6 Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
    Bài 7 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbonhiđrat
    Bài 8 Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbonhiđrat
Chương 3 Amin, Amino axit và Protein
    Bài 9 Amin
    Bài 10 Amin axit
    Bài 11 Peptit và protein
    Bài 12 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino và protein
Chương 4 Polime và vật liệu polime
    Bài 13 Đại cương về polime
    Bài 14 Vật liệu polime
    Bài 15 Luyện tập: Polime và vật liệu polime
    Bài 16 Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime
    Bài 22 Luyện tập: Tính chất của kim loại
    Bài 24 Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
Chương 5 Đại cương về kim loại
    Bài 17 Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
    Bài 18 Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
    Bài 19 Hợp kim
    Bài 20 Sự ăn mòn của kim loại
    Bài 21 Điều chế kim loại
    Bài 24 Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại
    Bài 22 Luyện tập: Tính chất của kim loại
    Bài 23 Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Chương 8 Phân biệt một số chất vô cơ
    Bài 40 Nhận biết một số ion trong dung dịch
    Bài 41 Nhận biết một số chất khí
    Bài 42 Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
210 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12