Tải Ngữ văn 12 - Tập hai

Ngữ văn 12 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Tuần 19
    Vợ chồng A Phủ (trích)
    Viết bài văn số 5: Nghị luận văn học
Tuần 20
    Nhân vật giao tiếp
tuần 21
    Vợ nhặt
    Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
tuần 22
    Rừng xà nu
    Đọc thêm: Bắt sâu rừng U Minh Hạ
tuần 23
    Những đứa con trong gia đình
    Trả bài văn số 5

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
217 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12